Communiqués

ຈົ່ງສືບສວນການຫາຍຕົວໄປຂອງນັກເຄື່ອນໄຫວລາວທີ່ຂໍລີ້ໄພ

(ປາຣີ) ທາງການ ແຫ່ງ ຣາຊອານາຈັກໄ ທຈະຕ້ອງ ສືບສວນໂດຍດ່ວນ ເຖິງ ກໍຣະນີຫາຍສາບສູນ ຂອງ ອັອດ ໄຊຍະວົງ, ສະຫະພັນສາກົນ ເພື່ອ ສິດທິມະນຸດ(FIDH) ແລະ ຂະບວນການລາວ ເພື່ອ ສິດທິມະນຸດ (ຂລສມ) ໄດ້ກ່າວ ...
Lire La Suite…